Article original: Generate Linux Commands from English Text Using ChatGPT AI

Traduït per retiolus, útlima actualització: 2023-04-21


image

Fins i tot els usuaris experts en Linux no recorden totes les ordres de Linux i les seves opcions. És impossible per un humà.

Però què n’és d’una màquina? Especialment una màquina impulsada per IA?

Imagina’t que poguessis “ordenar” al teu terminal que “mostri tots els fitxers de mida inferior a 100 MB que s’han modificat en les últimes 12 hores”. Per descomptat, pots “ordenar-ho” mitjançant les ordres de Linux, però què n’és amb fer-ho en anglès senzill?

Gràcies a l’avenç de la IA, és realment possible. Aquí tens un exemple de generació automàtica de l’ordre Linux per mostrar tots els fitxers de menys de 10 KB al directori actual.

image

L’eina que estic fent servir es diu Shell Genie. És una eina de línia d’ordres que et permet interactuar amb el terminal en anglès senzill.

Pot generar ordres, executar les ordres (si vols) i també et pot explicar les ordres generades.

image

Característiques de Shell-Genie Link to heading

  • Converteix l’anglès senzill en ordres de Linux
  • Proporciona un dorsal (backend) openAI gpt3 que requereix una clau API d’openAI i un dorsal free-genie d’ús gratuït
  • Proporciona una opció per confirmar que vols executar l’ordre que ha generat
  • Explica les ordres generades

Instal·lar Shell Genie Link to heading

Shell-genie no està disponible als repositoris predeterminats de cap distribució. Pots instal·lar-lo amb pipx.

Per instal·lar-lo, has de tenir instal·lats Python 3.10+ i Pip. Pots consultar el nostre article sobre com instal·lar pip a Ubuntu i altres distribucions de Linux.

Un cop instal·lat pip, instal·la pipx amb l’ordre següent:

python3 -m pip install --user pipx
python3 -m pipx ensurepath

Install pipx

Ara, reinicia el terminal i instal·la shell-genie executant:

pipx install shell-genie

Això podria mostrar un error o la necessitat d’una dependència.

Dependency Required notification

Executa l’ordre que es demana per instal·lar la dependència necessària. En el meu cas:

sudo apt install python3.10-venv

Després d’això, executa l’ordre d’instal·lació de shell-genie una vegada més i s’instal·larà.

Install shell-genie

Un cop finalitzada la instal·lació, executa el següent:

shell-genie init

Això et demanarà que seleccionis el dorsal, ja sigui openAI o free-genie. Si tens una API openAI, pots triar-la o quedar-te amb free-genie.

El dorsal de free-genie pot no funcionar sempre, perquè està allotjat pel desenvolupador i adverteix de possibles interrupcions.

A continuació, et demanarà permís per comunicar els resultats. Decideix sobre això amb un sí/no (y/n).

Run shell-genie init

Ja hi som.

Utilitzar Shell Genie Link to heading

Si el teu objectiu és experimentar, intenta no utilitzar ordres amb sudo ni eliminar fitxers. No posis la teva màquina a les mans d’una màquina.

Com s’ha dit anteriorment, shell-genie ofereix dues maneres de treballar.

  • Obtenir ordres des de l’anglès senzill
  • Obtenir una explicació de l’ordre

Obtenir ordres de Linux des de l’anglès senzill Link to heading

Pots utilitzar l’opció ask de shell-genie per obtenir ordres des de l’anglès senzill. Per ex. “Mostra només les carpetes d’aquest directori”.

shell-genie ask "Display only the folders of this directory"

Això mostrarà l’ordre adequada i ens demanarà si volem executar l’ordre o no.

shell-genie working

Obtenir una explicació de l’ordre Linux Link to heading

Pots utilitzar Shell Genie per explicar algunes ordres que vols executar.

shell-genie ask "display all files smaller than 10kb in here" --explain

L’ordre anterior mostrarà primer l’ordre requerit i l’explicarà i després demanarà a l’usuari que l’executi o no.

shell-genie in explain mode

Resumint Link to heading

Hi ha eines com Explain Shell que (intenten) explicar les ordres de Linux. Però aquest Shell Genie ho porta al següent nivell generant ordres des de l’anglès senzill.

Per descomptat, no pots confiar cegament en la intel·ligència artificial. Si estàs familiaritzat una mica amb les ordres de Linux, pots utilitzar Shell Genie per generar ordres per al teu propòsit. No hauràs de lluitar amb les pàgines man o amb diversos llocs web.

En certa manera, t’ajuda a fer les coses més ràpidament al terminal i també et fa menys informat. Per què? Perquè com més confieu en això, menys aprendràs pel teu compte.

Això és el que penso. No dubteu a estar d’acord o en desacord amb mi als comentaris.