XMPP i Matrix són dos projectes de programari lliure descentralitzats i federats per al xat, inclòs el xat xifrat d’extrem a extrem.

Una pregunta freqüent és: “Què és millor? XMPP o Matrix?”

Avui no estem aquí per respondre a aquesta pregunta sinó per ensenyar que sigui quin sigui el programari que has escollit, des d’un es pot comunicar amb l’altre.

matrix.org allotja una instància pública de Bifröst que permet fer el pont entre Matrix i XMPP. Pots unir-te a qualsevol xat des de cada costat del pont utilitzant les sintaxis d’adreça següents. Canvia les parts entre claudàtors [], tota la resta és literal (fins i tot el =40 als identificadors d’usuari de Matrix).

Matrix -> XMPP Link to heading

  • Xats privats: @_xmpp_[usuari]=40[domini]:matrix.org

Si des de Matrix vols enviar un missatge a l’usuari de XMPP retiolus@retiolus.net hauràs d’iniciar conversació amb @_xmpp_retiolus=40retiolus.net:matrix.org.

  • MUCs (grups): #xmpp_[muc]_[domini]:matrix.org

Si des de Matrix vols entrar dins del grup de XMPP bits@muc.retiolus.net hauràs d’inicar una conversació amb #xmpp_bits_muc.retiolus.net:matrix.org.

XMPP -> Matrix Link to heading

  • Xats directes: [usuari]_[domini]@matrix.org

Si des de XMPP vols enviar un missatge a l’usuari de Matrix @retiolus:mozilla.org hauràs d’iniciar una conversació amb retiolus_mozilla.org@matrix.org.

  • Xats públics: #[alias]#[domini]@matrix.org

Si des de XMPP vols entrar a la sala de Matrix #bits:mozilla.org hauràs d’inicar una conversació amb #bits#mozilla.org@matrix.org.

Important: com a usuari XMPP només pots unir-te a sales en què l’adreça o l’adreça d’àlies local estigui en minúscules.