Última actualització: 2023-04-27


Per eliminar una pista d’àudio d’un fitxer de vídeo utilitzant ffmpeg, pots utilitzar l’opció -map per indicar quines pistes s’han de mantenir i quines s’han d’eliminar.

A continuació, et mostraré com eliminar la segona pista d’àudio d’un fitxer de vídeo utilitzant ffmpeg:

Primer executa ffmpeg -i fitxer.mp4 per veure quines pistes hi ha al teu fitxer. Això mostrarà tota la informació del fitxer de vídeo o àudio, incloent-hi el nombre de pistes i els còdecs emprats per cada pista. Hauries de tenir un resultat semblant a aquest:

Stream #0:0: Video: mpeg4, yuv420p, 720x304 [PAR 1:1 DAR 45:19], 23.98 tbr, 23.98 tbn, 23.98 tbc
Stream #0:1: Audio: ac3, 48000 Hz, 5.1, s16, 384 kb/s

En aquest resultat, hi ha dues pistes: una de vídeo i una d’àudio. La pista de vídeo és la primera pista, ja que apareix com a Stream #0.0 i la pista d’àudio és la segona, perquè apareix com a Stream #0.1.

Per identificar la pista d’àudio, has de buscar l’entrada que comenci amb Stream i que contingui la informació d’àudio. En aquest cas, la pista d’àudio està identificada com Audio: ac3, el que significa que és una pista d’àudio amb codec AC3.

Així doncs, en aquest exemple, la pista d’àudio és la segona pista, identificada com a Stream #0.1.

A continuació, executa ffmpeg -i fitxer.mp4 -map 0:0 -map 0:1 -vcodec copy fitxer_sense_audio.mp4.

  • -i fitxer.mp4: especifica el nom i la ruta del fitxer d’entrada.
  • -map 0:0: indica que vols mantenir la pista de vídeo Stream #0:0.
  • -vcodec copy: indica que vols copiar el còdec de vídeo original sense cap compressió.
  • fitxer_sense_audio.mp4: especifica el nom i la ruta del fitxer de sortida.

Això eliminarà la pista d’àudio Stream #0.1 del fitxer de vídeo i generarà un nou fitxer amb el nom especificat en la comanda.

–> Comparteix a Mastodon